Foreningen Broklappen Marstal
  Bestyrelse  
|
  Donationer/medlemskab  
|
  Forside  
|
  Generalforsamling  
|
  Tidligere opdateringer  
|
  Vedtægter  
|
  Vores annoncer  

Foreningen nedlagt lovformeligt på generalforsamlingen den 24. marts 2017

Se referatatet under "Generalforsamling"


Tidligere opdatering fra bestyrelsen 10. december 2016:

Kære medlem af ”Broklappen”

Endnu et år er ved at rinde ud og I har intet hørt i lang tid.

Det har selvfølgelig sine grunde, hvoraf den væsentligste grund er at Langeland Kommune endnu ikke har fået svar fra Tilsynsrådet om, hvorvidt de overhovedet må bruge Strynøfærgen til sejlads på Marstal.

Endvidere viser nye tiltag sig i horisonten:

Selskabet ÆrøXpressen A/S er stiftet, og dette selskab har som mål at indsætte en forholdsvis hurtig nybygget færge på ruten i foråret 2018.

I bestyrelsen for ”Broklappen” har vi derfor bestemt at forholde os afventende, og se hvad der kommer ud af ÆrøXpressens initiativ.

Såfremt ÆrøXpressens projekt viser sig at kunne realiseres, vil det selvfølgelig ikke give mening først at lave broklappen i Marstal om til Strynøfærgen, og derefter lave det hele om igen året efter.

Hvis dette bliver den endelige situation, så vil vi på en generalforsamling opløse foreningen ”Broklappen”

Skulle det imidlertid gå så galt, så ÆrøXpressen ikke kan realisere deres projekt, så vil vi genoptage diskussionen med Langeland Kommune, og i påkommende tilfælde henvende os til jer igen, idet vi er helt på det rene med, at jeres tilsagn om støtte egentlig udløber om ganske få dage.

Mvh

Bestyrelsen

”Broklappen”

 


Du kan se referat og beretning for 2015 på fanebladet "Generalforsamling" i menuen ovenfor.

Tidligere forside-nyheder har nu også fået deres eget faneblad "Tidligere opdateringer"

 

Opdateret:     22. april 2017

temp0040_th_nw   temp0040_th_ne
temp0040_reddot

 

 

Færgelejet i Marstal - ligger der og venter på at blive brugt :-)

 

temp0040_th_sw   temp0040_th_se